Leeuwenhof Akademie

Bedfordview

Leeuwenhof Akademie, Bedfordview

Important School Information: Leeuwenhof Akademie, Bedfordview

Registrasie Info: Click here
Skoolfase:  Voorskool      Laerskool    Hoërskool     Mede-onderwys

Adres: H/V Geldenhuis en Antonstraat, Bedfordview

Hoërskool Hoof: Mnr. Jaco Lessing

Laerskool Hoof: Mnr. Wium Uys

Voorskool Hoof: Mev. Wilna van Rooyen 

Aantal Studente: 800

Skool Personeel: 78

Skool Gestig: 1996

Godsdienstige Affiliasie: Christelik

 

  Telephone: +27 (0) 11 622 1806
  Fax: (011) 622 1679

 

 

   Skoolfooie: Click here to download file

 

 

Welkom by Leeuwenhof Akademie


Geskiedenis

Die skool open in Januarie 1996 as Helpmekaar Akademie wat gestig is deur ouers en bestuur word as ‘n Artikel 21 maatskappy. Die skool open met 121 leerders, 12 onderwysers en Martin Gericke as skoolhoof.

In 1997 begin die Hoërskool met 16 leerders en 4 onderwysers. Die totale leerdertal groei tot 240 leerders en ‘n huis in Van Dortstraat word aangekoop vir die Voorskool. Drie graad 3·klasse word aangebou by die Laerskool. Die eerste huis word aangekoop vir die Hoërskool, bekend as “Huis Scholtz”.

Leonard Murphy word in 1998 aangestel as die eerste hoof van die Hoërskool. Die leerdergetalle groei tot 389. Amptelike opening van die Voorskool geskied op 29 Junie 1998.

Gedurende 1999 groei die leerdertal tot 492. Die tweede huis vir die Hoërskool word aangekoop. Die skool se personeel groei tot 58. Die Cambridge Internasionale Kurrikulum word aanvaar vir die Hoërskool en die eerste internasionale eksamen word in Oktober geskryf. In Januarie 2000 verander die skool se naam na Leeuwenhof Akademie. Dié jaar sal onthou word vir die ongelooflike groei in getalle, personeel en vaste bates. Klaskamers word aangebou agter die saal, ‘n personeelkamer (klubhuis) en wooneenhede vir ons arbeiders. Nog twee huise word aangekoop vir die Hoërskool. Sportgronde word vanaf Ekurhuleni Stadsraad gehuur om sportgronde vir die Hoërskool te ontwikkel.

 

 

 

Akademie
Met Engels as wêreldtaal bied ons Afrikaanse skool die beste van twee wêrelde!!

Die IEB (Independent Examination Board) se Finale eksamen word aan die einde van gr.12 geskryf. Die klem word geplaas op die verstaan en toepassing van kennis en vaardighede. Parallelmedium klasse met maksimum 24 leerders per klas. Keusevakke met Klein getalle word dubbelmedium aangebied

Graad 8 – 9

Vakke
Geen kombinasie van vakke, alle leerders het elkeen van die volgende vakke:


Afrikaans Huistaal
English Home Language
Wiskunde
Lewensoriëntering
Fisiese Wetenskappe
Lewenswetenskap
Geografie
Geskiedenis
Rekeningkunde
Besigheidstudies
Informasie Tegnologie
Tegnologie
Kuns en Kultuur
Leerders lê vier Microsoft gesertifiseerde eksamens af Gedurende hul graad 8 - 9 jaar

Graad 10 – 12

Verpligte vakke
Afrikaans Huistaal / Afrikaans Eerste Addisionele Taal
English Home / First Additional Language
Lewensoriëntering
Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid

Keusevakke
Fisiese Wetenskappe
Lewenswetenskappe
Inligtingstegnologie(IT) / Rekenaartoepassingstegnologie(RTT)
Ingenieursgrafika en Ontwerp

(IGO)
Rekeningkunde
Ekonomie
Besigheidstudies
Geografie
Toerisme
Visuele Kunste
Dramatiese Kunste

Agtste vakke
Addisionele Geprogrammeerde Wiskunde
IGO
RTT
Besigheidstudies

Ekstra klasse
Gratis ekstra klasse in alle akademiese vakke (veral in Wetenskap en Wiskunde) vir Gr. 8 – 12, word daagliks aangebied tussen 14:15 en 16:00.

Kultuur
Sanggroep
Marimba-spel
Drama
Musieksentrum
ATKV Redenaars
Public Speaking
Debat
Eisteddfod


Musieksentrum
Navorsing het bewys dat Hoërskool leerders wat sing of 'n instrument bespeel, tot 52 punte hoër verdien in SAT toetse as leerders wat nie musiek neem nie. Ons musieksentrum bestaan tans uit 159 leerders en 6 top-gekwalifiseerde personeellede. Leerders kry die geleentheid om 'n verskeidenheid instrumente en musiek genres te ontgin in 'n veilige en kreatiewe omgewing (klavier, viool, klawerbord, kitaar en sang).

Jaarlikse Hoogtepunte
ATKV-Talentkompetisie
Potjiekoskompetisie
Vers, Kers en Melodie aand
Gas kunstenaaroptredes
Revue elke derde jaar

 


Sportlied
Hier's die dag van trots en glorie
Hoor die klop, die groen gedreun
Ons staan saam as een kom hel of reën
In die Suide hoor jy die skare skree
Leeuwenhof! Leeuwenhof!
Staan ons almal saam
Glorie op glorie
Ons staan teen elke span.

 

Klub verband
Perdry
Gholf


Sportseisoen

 

Januarie - Maart
Atletiek
Tennis

Maart – Junie
Rugby
Netbal
Hokkie (Seuns en dogters)

Junie - Augustus
Rugby (Uitspele)
Landloop
Augustus - Oktober
Sokker
Krieket
Voor/Laerskool Inskrywing:  Click here to download file (Inskrywingsvorm - Algemene Inligting)
  Click here to download file (Inskrywingsvorm)
  Click here to download file (KONTRAK - Aansoek om Lidmaatskap en Inskrywing)
  Click here to download file (KONTRAK - Gedragskode)
Hoërskool -Inskrywing: Click here to download file (Inskrywingsvorm - Algemene Inligting)
  Click here to download file (Inskrywingsvorm)
  Click here to download file (KONTRAK - Aansoek om Lidmaatskap en Inskrywing)
  Click here to download file (KONTRAK - Gedragskode)

 

 

 

Registrasie Info       Click here to send us an enquiry