Leeuwenhof Akademie, Bedfordview

Important School Information: Leeuwenhof Akademie

 

Welkom by Leeuwenhof Akademie

 

Admissions Enquiries Here

Geskiedenis
Die skool open in Januarie 1996 as Helpmekaar Akademie wat gestig is deur ouers en bestuur word as 'n Artikel 21 maatskappy. Die skool open met 121 leerders, 12 onderwysers en Martin Gericke as skoolhoof.

In 1997 begin die Hoerskool met 16 leerders en 4 onderwysers. Die totale leerdertal groei tot 240 leerders en 'n huis in Van Dortstraat word aangekoop vir die Voorskool. Drie graad 3 klasse word aangebou by die Laerskool. Die eerste huis word aangekoop vir die Hoerskool, bekend as "Huis Scholtz".

Leonard Murphy word in 1998 aangestel as die eerste hoof van die Hoerskool. Die leerdergetalle groei tot 389. Amptelike opening van die Voorskool geskied op 29 Junie 1998.

Gedurende 1999 groei die leerdertal tot 492. Die tweede huis vir die Hoerskool word aangekoop. Die skool se personeel groei tot 58. Die Cambridge Internasionale Kurrikulum word aanvaar vir die Hoerskool en die eerste internasionale eksamen word in Oktober geskryf. In Januarie 2000 verander die skool se naam na Leeuwenhof Akademie. Die jaar sal onthou word vir die ongelooflike groei in getalle, personeel en vaste bates. Klaskamers word aangebou agter die saal, 'n personeelkamer (klubhuis) en wooneenhede vir ons arbeiders. Nog twee huise word aangekoop vir die Hoerskool. Sportgronde word vanaf Ekurhuleni Stadsraad gehuur om sportgronde vir die Hoerskool te ontwikkel.
 

For school fees and other admissions information, please contact us below by emailing or completing the form at the bottom of this page:

 If you have specific interest in this school, please send us a message: click here