Sandton Afrikaanse Akademie Primary

Sunninghill

Sandton Afrikaanse Akademie Primary, Sunninghill

Important School Information: Sandton Afrikaanse Akademie Primary

Sandton Afrikaanse Akademie bied vir u kind die geleentheid om te ontwikkel na ‘n afgeronde persoon, in ‘n omgewing waar hy/sy raakgesien word en waar u kind se belange op die hart gedra word. Ons skool bied ‘n uitstekende program wat vir elke kind ‘n voorsprong sal gee op die pad na volwassewording.

Die personeel is bekwaam en kundig, het goeie ondervinding en bied gehalte-onderwys aan in goed gefasiliteerde klaskamers. Hoë akademiese standaarde word gehandhaaf en die leerders kan ook deelneem aan sport en kultuur-aktiwiteite. Die skool bied ‘n goeie basis vir elke kind se opvoeding waaruit ons resultate spreek van goed gebalanseerde en aangepaste kinders.

For school fees and other admissions information, please contact us below by emailing or completing the form at the bottom of this page:If you have specific interest in this school, please send us a message: click here