Sandton Afrikaanse Akademie Primary, Sunninghill

 

Important School Information: Sandton Afrikaanse Akademie Primary

 

  Admission Enquiries Here

 

Sandton Afrikaanse Akademie bied vir u kind die geleentheid om te ontwikkel na 'n afgeronde persoon, in 'n omgewing waar hy/sy raakgesien word en waar u kind se belange op die hart gedra word. Ons skool bied 'n uitstekende program wat vir elke kind 'n voorsprong sal gee op die pad na volwassewording.

Die personeel is bekwaam en kundig, het goeie ondervinding en bied gehalte-onderwys aan in goed gefasiliteerde klaskamers. Hoe akademiese standaarde word gehandhaaf en die leerders kan ook deelneem aan sport en kultuur-aktiwiteite. Die skool bied 'n goeie basis vir elke kind se opvoeding waaruit ons resultate spreek van goed gebalanseerde en aangepaste kinders.

 

 

 

 

How much are the school fees? Send a request by clicking here

SCHOOLS NEARBY THIS ONE

Brescia House RECOMMENDED
HeronBridge RECOMMENDED
Sandhurst Preparatory College RECOMMENDED

Nova Pioneer Paulshof
Posh Kidz Academy
Redhill School
St Peterís Boys Prep School
St Peterís Girls Prep School
St Peter's College

 

CLOSEST LARGE TOWN

SandtonIf you have specific interest in this school, please send us a message: click here