Leeuwenhof Akademie, Bedfordview

Important School Information: Leeuwenhof Akademie

Location

Geldenhuis Rd & Anton St, Bedfordview, Johannesburg, 2008

Type of school

Pre-School, Primary School and High School

Admissions

Click here to email us    

Gender

Boys and Girls

Grades Taught

Grade 000 -  Grade 12

Admission Forms Complete School Application Here - All Grades

Telephone

(011) 622 1806 /7


 

 

Admission Enquiries Here

 

Die Afrikaanse Christelike Privaatskool in die Oos-Rand wat strewe na 'n kultuur van omgee, hoe standaarde, tradisies, uitnemende prestasies en suksesse. Waar elkeen UNIEK is, elkeen 'n WENNER is en leerders ons leuse van ONTDEK kan uitleef op akademiese, sport, kulturele en sosiale geleenthede.

Leeuwenhof Akademie STREEF na sukses met die maatstaf van ons vier pilare: Belydenis van geloof, Akademiese Uitnemendheid, voortreflike buitemuurse aktiwiteite asook professionaliteit aan ons gemeenskap. U kind se opvoeding is 'n langtermynbelegging, ons fokus is totaliteitsontwikkeling met balans. Gewone onderwys met 'n buitengewone opvoedingservaring.

Lees verder en kom besoek ons, 'n lewensveranderende uitdaging! Onderwys met 'n andersheid!

 

Voorskool
By die Voorskool beleef ons elke dag as 'n wonder van leer deur te speel. Ons voertaal is Afrikaans, maar ons aanvaar Engelse kindertjies met ope arms. Hul leer sommer gou Afrikaans aan en ons Afrikaanse kinders word tot tweetaligheid aangemoedig. Ons hanteer kinders van drie jaar oud tot ses jaar oud.

 

 

 

 

Laerskool
Die Laerskool is 'n bakenskool in 'n snel veranderde wereld en spog met dinamiese personeel wat streef na uitnemendheid op alle terreine. Deur harde werk, gebede en die strewe na uitnemendheid slaag ons as skoolgemeenskap daarin om 'n geborge, veilige omgewing te skep waarin elke leerder kan ontwikkel. In ons klein opvoedingskring is daar plek vir elke leerder met sy /haar eie talente en vermoёns en kan elkeen sy /haar eie ideale bereik en drome najaag. Elkeen is 'n individu wat die geleentheid gegee word om te ontwikkel binne 'n geborge omgewing. Elkeen se naam en persoonlikheid le ons na aan die hart en word gekoester. Binne 'n gesonde dissiplinestelsel, individuele aandag en motivering slaag ons daarin om kompeterend te wees en elkeen te help om hul volle potensiaal te bereik.

 

 

 

 

 

Hoerskool

Leeuwenhof is die "Tuiste van Uitnemende Akademie" deur die volharding, toewyding en positiewe ingesteldheid van ons bekwame en ervare personeel, streef ons daarna om elke leerder voor te berei vir die lewe na skool. As 'n skool wat van parallelmedium onderrig gebruik maak streef ons daarna om elke leerder voor te berei vir die lewe na skool. Vir leerders om holisties te Ontwikkel, is buitemuurse aktiwiteite belangrik. Ons gee graag leerders die geleentheid om hulleself op verskeie gebiede te ontwikkel en uit te leef.

 

 

 

 

 

Admission Enquiries Here